Vzorci

A?e iA?A?ete znanje, za katerega verjamete, da ga imate, potem je to pogosto najveA?, kar boste kdaj naA?li.

Ljudje so naravni prepoznavalci vzorcev. V prazgodovinskem A?asu, ko smo prepoznali nevarnost v A?ibkem A?umu iz grmovja ali kadar danes na hitro preletavamo stran za stranjo, polno A?rk in A?tevilk, uporabljamo vzorce za prepoznavanje pomena, ne da bi morali opraviti podrobnejA?i pregled.

Futurist in podjetnik Ray Kurzweil meni, da je prepoznavanje vzorcev tako pomembno, da je v svoji zadnji knjigi a�?How to Create a Minda��, trdil, da je prepoznavanje vzorcev in inteligenca v bistvu ista reA?. Strokovnost pa je v bistvu poznavanje vzorcev iz doloA?enega polja.

VzorA?no mesto je ekosistem, odprt prostor za kreativno sooA?anje z vse hitreje spreminjajoA?im se svetom tehnoloA?kega napredka in druA?beno okoljskih sprememb. Prostor, v katerem sodelujejo vsi deleA?niki mesta ter regije, za vzpostavitev trajnostno uA?inkovite strategije razvoja druA?be.

379 cailis.

V okviru Smart specializacije izvajamo aktivnosti na vseh podroA?jih digitalne pismenosti, kar zajema delo z mladimi, priseljenci, spodbujamo vkljuA?evanje A?ensk v znanost, delo z mladimi s posebnimi potrebami, omogoA?amo in spodbujamo pridobivanje aktualnih kompetenc za boljA?o karierno opremljenost, ter neformalno izobraA?evanje za vse obiskovalce VzorA?nega mesta.

Tudi kratek obisk v ekosistemu VzorA?nega mesta dviguje prag samouA?enja, ter aktivira razvojno, raziskovalno in inovativno dejavnost. VzorA?no mesto je promocija znanosti, znanja in razumevanja na osnovi uA?nega naA?rta, sodobnih tehnologij, mednarodnega sodelovanja, medkulturnega dialoga, medpredmetnega povezovanja, ki uA?inkovito posega v segmente kulture, umetnosti, razvoja raziskovalnih vrednot, sodobnih tehnologij, poA?itniA?ke dejavnosti, gospodarstva ter inovativnega in socialnega podjetniA?tva.

Bimatoprost
buy Careprost online
lumigan online
buy Xenical
retina cream
Buy Propecia Online
Buy Cialis