Mesto

Sodelovanje – Izobraževanje – Tehnologija – Inovacije – Zabava – Turizem – Informiranje

 

Sodelovanje

Cilj je razviti sociotehnično platformo za sodelovanje, ki bo zagotavljala odprt in prilagajajoč ekosistem za inovacije na področjih tehnologije in družbe.

Platforma predstavlja okvir za razvoj orodij in metod za učinkovito vključevanje vseh deležnikov v procese razvoja mesta ter regije (Quintuple Helix).

 

Izobraževanje

Z asociativnim raziskovalnim izobraževanjem ponujamo slovenskim šolam interaktivna izobraževanja, za boljše razumevanje in dodatno učenje, ki ga v šoli ne morejo predelati. V tako imenovanih ”Science snacks”, hiša izvaja visoko tehnološko izobraževalno eksperimentalne delavnice in prototipe za nadaljne strategije pametnega mesta, kreativnega dela na področju softverskih programov, 3d modelacije ter spoznavanje znanosti preko eksperimentalnice za najmlajše.

Izobraževanja na področjih vključevanja žensk, ter ljudi s posebnimi potrebami v znanstvene vede za boljšo vključitev v poklice, ki so tehnološko obetavni.

Za boljšo vključenost v digitalni svet se izvajajo seminarji, ki vključujejo profesorje in učitelje na katerih se seznanijo z najnovejšimi digitalnimi učnimi pristopi, interaktivnimi metodami, združevanje snovi in načini dela, ki se lahko vključijo v učno snov.

Podajanje znanja nima meja in ne sme biti omejena samo na prostor, zato hiša poleg interaktivnega učenja, izvajanja seminarjev, ter priprava naravoslovnih in tehniških dnevov za šole izvaja tudi tako imenovano Karavano znanosti, ki posega izven lokalnih in državnih meja.

 

Tehnologija

Vključevanje novih tehnologij kot so umetna inteligenca, virtualna in oplemenitena resničnost, verižni podatkovni bloki, mehatronika, senzorika, množični in odprti podatki, oblaka.

Digitalni laboratorij za raziskave in razvoj tehnoloških inovacij ter implementacije le teh v realno okolje mesta.

Living Lab – Fab Lab – Science Shop

 

Zabava

Podpiranje ustvarjalnosti in radovednosti mladih in vseh tistih, ki jih zanimajo novosti in se radi dodatno izobražujejo in učijo, raziskujejo, eksperimentirajo, aktivno preživljajo svoj prosti čas in živijo družbeno odgovorno.

Hiša znanosti je zasnovana na principu tematskih zabaviščnih parkov, kot so Disneyland ipd., z razliko v modularni strukturi, ki ji omogoča konstantno prilagajanje in dinamično menjavo vsebin.

Velenje ima odlično izhodišče, da postane prvo informacijsko, medijsko in raziskovalno središče v Sloveniji in eden izmed redkih mest v Evropi.

Program hiše znanosti posega v postopno spreminjanje strategije mesta in mu daje pridih tehnološko razvitih središč, v katerem lahko obiskovalci raziskujejo in kar je najbolj pomembno mesto tudi doživijo.

Vsekakor je pomembno vključevati ostale partnerje v prepoznavnost mesta ter z novimi tehnologijami narekovati dobre prakse trajnostnega turizma.

 

Turizem

Velenje ima odlično izhodišče, da postane prvo medijsko informacijsko raziskovalno središče v Sloveniji in eden izmed redkih mest v Evropi.

Program hiše znanosti posega v postopno spreminjanje strategije osnovnega mesta in mu daje pridih tehnološko razvitih središč, v katerem lahko obiskovalci raziskujejo in kar je najbolj pomembno mesto tudi doživijo.

Vsekakor je pomembno vključevati ostale partnerje v prepoznavnost mesta ter z novimi tehnologijami narekovati dobre prakse trajnostnega turizma.