Mesto

Sodelovanje – IzobraA?evanje – Tehnologija – Inovacije – Zabava – Turizem – Informiranje

 

Sodelovanje

Cilj je razviti sociotehniA?no platformo za sodelovanje, ki bo zagotavljala odprt in prilagajajoA? ekosistem za inovacije na podroA?jih tehnologije in druA?be.

Platforma predstavlja okvir za razvoj orodij in metod za uA?inkovito vkljuA?evanje vseh deleA?nikov v procese razvoja mesta ter regije (Quintuple Helix).


IzobraA?evanje

Z asociativnim raziskovalnim izobraA?evanjem ponujamo slovenskim A?olam interaktivna izobraA?evanja, za boljA?e razumevanje in dodatno uA?enje, ki ga v A?oli ne morejo predelati. V tako imenovanih a�?Science snacksa�?, hiA?a izvaja visoko tehnoloA?ko izobraA?evalno eksperimentalne delavnice in prototipe za nadaljne strategije pametnega mesta, kreativnega dela na podroA?ju softverskih programov, 3d modelacije ter spoznavanje znanosti preko eksperimentalnice za najmlajA?e.

IzobraA?evanja na podroA?jih vkljuA?evanja A?ensk, ter ljudi s posebnimi potrebami v znanstvene vede za boljA?o vkljuA?itev v poklice, ki so tehnoloA?ko obetavni.

Za boljA?o vkljuA?enost v digitalni svet se izvajajo seminarji, ki vkljuA?ujejo profesorje in uA?itelje na katerih se seznanijo z najnovejA?imi digitalnimi uA?nimi pristopi, interaktivnimi metodami, zdruA?evanje snovi in naA?ini dela, ki se lahko vkljuA?ijo v uA?no snov.

Podajanje znanja nima meja in ne sme biti omejena samo na prostor, zato hiA?a poleg interaktivnega uA?enja, izvajanja seminarjev, ter priprava naravoslovnih in tehniA?kih dnevov za A?ole izvaja tudi tako imenovano Karavano znanosti, ki posega izven lokalnih in drA?avnih meja.

 

Tehnologija

VkljuA?evanje novih tehnologij kot so umetna inteligenca, virtualna in oplemenitena resniA?nost, veriA?ni podatkovni bloki, mehatronika, senzorika, mnoA?iA?ni in odprti podatki, oblaka��

Digitalni laboratorij za raziskave in razvoj tehnoloA?kih inovacij ter implementacije le teh v realno okolje mesta.

Living Lab – Fab Lab – Science Shop

 

Zabava

Podpiranje ustvarjalnosti in radovednosti mladih in vseh tistih, ki jih zanimajo novosti in se radi dodatno izobraA?ujejo in uA?ijo, raziskujejo, eksperimentirajo, aktivno preA?ivljajo svoj prosti A?as in A?ivijo druA?beno odgovorno. buy, cialis on line.

HiA?a znanosti je zasnovana na principu tematskih zabaviA?A?nih parkov, kot so Disneyland ipd., z razliko v modularni strukturi, ki ji omogoA?a konstantno prilagajanje in dinamiA?no menjavo vsebin.

Velenje ima odliA?no izhodiA?A?e, da postane prvo informacijsko, medijsko in raziskovalno srediA?A?e v Sloveniji in eden izmed redkih mest v Evropi.
Program hiA?e znanosti posega v postopno spreminjanje strategije mesta in mu daje pridih tehnoloA?ko razvitih srediA?A?, v katerem lahko obiskovalci raziskujejo in kar je najbolj pomembno mesto tudi doA?ivijo.

Vsekakor je pomembno vkljuA?evati ostale partnerje v prepoznavnost mesta, ter z novimi tehnologijami narekovati dobre prakse trajnostnega turizma.

 

Turizem

Velenje ima odliA?no izhodiA?A?e, da postane prvo medisko informacijsko raziskovalno srediA?A?e v Sloveniji in eden izmed redkih mest v Evropi.

Program hiA?e znanosti posega v postopno spreminjanje strategije osnovnega mesta in mu daje pridih tehnoloA?ko razvitih srediA?A?, v katerem lahko obiskovalci raziskujejo in kar je najbolj pomembno mesto tudi doA?ivijo.

Vsekakor je pomembno vkljuA?evati ostale partnerje v prepoznavnost mesta, ter z novimi tehnologijami narekovati dobre prakse trajnostnega turizma.